DVD og CD-rom

Det er fint med en hjemmeside der kan fange kundens interesse, men der skal gøres opmærksom på hjemmesidens eksistens.

Normalt gør vi opmærksom på vores hjemmeside på vores brevpapir, fakturaer, brochurer, direct mail, avisannoncer, reklamespots m.m.

Den aktuelle måde er at udsende en CD-rom / DVD-rom / mimiCD / BussinessCardCD.
(En DVD-video kan kombineres med DVD-rom materiale. Se link til artikel her overfor.)

De økonomiske besparelser er værd at tale om. Hvor en brochure ofte kan koste op mod 200,- kr. eller mere pr. eksemplar, så koster en CD typisk 4 – 10 kr. pr- stk.

Der vil naturligvis være en engangsinvestering i den præsentation der skal ligge på CD’en, men den kan sidestilles med det arbejde der er med opsætningen af en brochure.

Modtageren vil ofte opfatte en CD som værende mere værdifuld end det trykte materiale, derved bliver dit materiale set frem for den “lodrette arkivering”.

Endvidere vil en brochure være uaktuel allerede i det øjeblik den er sendt ud.

CD’en giver via Internet adgang til at opdaterer det materiale der ligger i præsentationen.
Det kan være informationer om produkter, beskrivelser eller prislister som automatisk opdateres når præsentationen startes.

Dermed vil din præsentation altid være up-to-date.